Ortodonti

Periodontoloji Tedavisi

Dişeti hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalına periodontoloji denir. Periodontoloji ile dişeti hastalığı teşhis edilip, uygun tedavi protokolü belirlenip, tedavi yapılıp kaybedilen sağlığın tekrardan kazanılması sağlanırken kazanılan sağlığın idame edilmesi hedeflenmektedir.

Diş eti hastalığının belirtilmeleri; diş eti kanaması, kötü ağız kokusu, diş sallanması, diş etleri arasından gelen iltihabi akıntı, dişlerde oluşan aşırı hassasiyet, dişlerde aralanma. Diş eti hastalığının başlıca sebebi dişler üzerinde biriken renksiz, yapışkan bir yapı olan bakteriyel diş plağıdır.

Sağlıklı bir ağız için düzenli ve uygun şekilde fırçalamanın yanında diş ipi kullanımı yapılarak bu plağın oluşmasını engellemek balıca kuralımızdır. Bu fırçalamanın yetersiz olduğu durumlarda tükürükten gelen minerallerin plağa tutunmasıyla zamanla plak yerini diş taşına bırakmaktadır. Diş taşı birey tarafından uzaklaştırılacak bir yapı olmadığı gibi antibiyotik, gargara da diş taşını önlemeye yetmez.

Diş taşı hekim tarafından kontrollü bir şekilde uzaklaştırıldıktan sonra gerekli bilgiler verilerek hastanın bu kazanılmış sağlığı devam ettirmesi gerekir. Diş taşı bakteri plağı için rezervuar görevi görmektedir. Bu sebeple diş taşı temizliği zararlı değil aksine sağlık açısından gerekliliktir.

Diş eti hastalığı tedavisi protokolünde izlenecek ilk yol hekim tarafından yapılacak olan sertleşerek diş taşına dönüşmüş plakları temizlemekten geçer. Hastalarımızın düzenli ( 6 ayda bir ) yapacakları diş hekimi ziyaretleri ile diş eti hastalıkları erken dönemde yakalanıp özel dental aletler ile, kısa bir tedaviyle hastalığın ilerlenmesi engellenmektedir. Diş eti hastalığının ileri safhalarında tek başına diş taşı temizliği yapmak yeterli gelmeyecektir. Diş taşı temizliği yanında küretaj ve kök yüzeyi düzleştirilmesi önerilmektedir. Bu tedavinin de yetersiz kaldığı daha da ileri vakalarda diş eti operasyonları yapılması planlanmaktadır. Tüm bunların yanında yapılan tedaviler ile sağlığın korunması açısından günlük ağız bakımı düzenli ve etkin bir biçimde sürdürülmelidir.

Dişeti hastalıklarının belirtileri: Dişeti hastalığının pek çok bulgusu vardır. Kötü ağız kokusu, diş fırçalama sırasında kanayan dişetleri, sallanan veya giderek birbirinden uzaklaşan dişler (dişler arasında aralıkların oluşması veya mevcut aralıkların artması), dişler ve dişetleri arasında iltihabi akıntı; kırmızı, şiş veya hassas dişetleri; dişlerden kolaylıkla ayrılabilen, uzaklaşan dişetleri; ısırma sırasında alt ve üst dişler arasındaki ilişkilerin değişmesi, ağızda mevcut restorasyonların uyumunda bozulma bu belirtilerden bazılarıdır. Kişilerin bunlardan bir veya birkaçını fark  etmesi durumunda acil olarak diş hekimine başvurmaları gerekir. Bununla beraber, dişeti hastalıkları hiç bir bulgu vermeden de ileri safhalara ulaşabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla diş hekimine gitmek son derece önemlidir.

Peki bu dişeti hastalıklarının nedeni nedir?

Dişeti hastalığının en önemli nedeni “bakteriyel diş plağı” adı verilen, dişler üzerinde biriken yapışkan ve renksiz film tabakasıdır. Günlük fırçalama ve diş ipi kullanımı ile diş plağının uzaklaştırılması sağlıklı bir ağız için temel gereksinimdir. Eğer plak etkin bir şekilde dişlerden uzaklaştırılmazsa diş taşı veya tartar olarak bilinen düzensiz yüzeyli ve geçirgen bir yapıya dönüşür.

Plaktaki bakteriler tarafından salınan zararlı ürünler dişetinde irritasyona neden olur. Bu ürünler nedeni ile dişetini dişe sıkıca bağlayan lifler yıkıma uğrar, dişeti dişten uzaklaşır ve periodontal cep dediğimiz dişetinde istenmeyen bir yapı oluşur. Böylece bakteri ve ürünlerinin daha derin dokulara ilerlemesi kolaylaşır. Hastalık ilerledikçe cep derinleşir, bakteriler daha derine; kemiğe kadar ilerler ve dişi destekleyen alveol kemiğinde de yıkım başlar. Hastalık tedavi edilmeden bırakılırsa sonunda dişler sallanır ve çekimleri bile gerekebilir.